Müşterilerimize Çevre Dostu Yenilenebilir Sürdürülebilir projeler sunmaktayız.

Firmamız dünyayı daha iyi bir yer haline getirme misyonu üstlenirken, doğal kaynaklar başta olmak üzere doğanın tüm dinamiklerinin gelecek nesillere aktarılmak üzere kendilerine emanet edilen bir değer olduğu fikrini benimsemektedir.

Sürdürülebilirlik Politikamız

LFM Yapı İnşaat Ltd. Şti. birçok farklı coğrafyada, mühendislik ve inşaat, enerji, gayrimenkul ve ticaret gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterirken, iç ve dış paydaşlarına yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarının bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik yönetimine sahiptir.

Ekonomik, sosyal ve çevresel riskleri değerlendirerek, etkilerini analiz edip, olumsuz etkilerini olabildiğince ortadan kaldırarak, olumlu etkilerini artırmak üzere planlama yapmaktayız

Etik, adil, şeffaf, yasalara uygun iş yapış şekliyle sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmekteyiz.

Tüm bunları sağlayacak yönetim sistemlerini oluşturup uygulayarak sürekli olarak geliştirmekteyiz.

Merkezi İzmir'de bulunan öncü ve küresel bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunarız.

Gerçekleştirdiğimiz projeler ile ülkelerin kalkınmasına ve refahına katkı sağlar; yaptığımız işlerde iş güvenliğini, kaliteyi ve uygun maliyeti ön plana koyarak güvenilirliği sağlarız.

İşimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütürüz.

Türkiye’de ve yurt dışında insana istihdam ve yerel ekonomilere katkı sağlarız. Bölge ihtiyaçlarına destek olarak yerel sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuruz.

Paydaş katılımına önem veririz. Kapsayıcı stratejimiz, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate aldığı gibi risklerimizi azaltır ve uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur.

Çalıştığımız tüm coğrafyalarda insan haklarına saygı gösterir, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar, fırsat eşitliğini teşvik ederiz ve iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.

En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamanın yanı sıra onlara adil ve katılımcı bir çalışma ortamı sunar, gelişimlerine yatırım yaparız.

Faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini ölçer ve değerlendiririz; olumsuz etkilerimizi azaltmaya yönelik süreçlerimizi iyileştiririz.

İklim değişikliğine yönelik mücadeleye destek olur, doğal kaynakların korunmasına özen gösteririz.

Eğitim, kültür, sanat ve spora yatırım yaparak yeni nesillerin gelişimine destek oluruz.