İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz. LFM Yapı’nın tüm çalışanları ve yönetimi; çalışanlarına, müşterilerine ve tedarikçilerine daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak ve “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmak için;

  • Yürürlükteki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak;
  • Faaliyetleri sonucunda oluşan olası tüm riskleri belirleyen ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere çalışma başlatmak;
  • Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyen ve ilgili tarafların denetlemesine açık tutmak;
  • Sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı ;
bir yönetim sistemini benimsemek ve gerçekleştireceğini taahhüt etmek,

LFM Yapı’da "Önce İnsan, Önce Sağlık, Önce İş Güvenliği" anlayışı ile hareket edilir. Her çalışanımızın bir iş güvenliği uzmanı kadar, yaptığı iş ve çalıştığı ortamla ilgili tehlikelerin ve risklerin farkında olması, riskleri kaynağında yok etmek üzere öneri getirmesi, kurallara uyması, görmesi ve uyarması, bir bilinç seviyesine ulaştırılması hedeflenir...